Damgolfen

Damgolfen

Damgolfen är inställd tillsvidare.

 

Svenska Golfförbundet har idag, 3 april, kommit ut med nya rekommendationer.

Rekommendationer att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige.

SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationerna träder i kraft måndagen den 6 april.

Yvonne Hallberg

Ordförande damkommittén