Dam/Herrgolf

Damgolfen och Oldgirls 2018

Här finns information om Damgolfen och Oldgirls

Spelprogram och information Damgolfen 2018

Spelprogram Oldgirls 2018

Senaste nytt Old Girls

Till dig som spelat Old Girls i flera år och till dig som tänker börja spela……………….

den 8 maj peggar vi upp på Rydö GK och startar därmed säsongen 2018.

Till dig som funderar på att delta för första gången:

Vi spelar på olika banor i Halland, till reducerad greenfee, sammanlagt 6 tävlingar under året, fördelat på 3 tävlingar på våren och 3 på hösten.

Vid varje speltillfälle räknas tre resultat-det betyder att man får lov att ha en dålig dag om vi deltar med fler än tre damer från vår klubb- vilket vi nästan alltid gör!

I klubbhuset under Damgolf finns anslaget en spelplan där datum, spelplats och greenfee finns angivet.

OBS! Anmälan till den 8 maj skall vara klubben tillhanda senast den 4 maj kl.12

Välkommen till ett nytt Old Girls-år som avslutas med spel på vår egen bana den 18 september.

Birgitta Alexandersson

Britt-Inger Norlén