Dam/Herrgolf

Sammanlagda resultat

Trivselgolf 2017 Sammanlagt resultat

Nu har vi spelat 10 slaggolfrundor, men bara Göran Olausson har deltagit i alla och leder därmed. På 2:a plats har vi Sten Alfredsson och 3:e platsen har Erland Rubesved.

Hela listan med Order of Merits finner ni nedan under

Sammanlagda resultat

Vid ev. spel på Blå-Gul slinga, par 70,  läggs 2 slag på resultatet för beräkningen av ”Sammanlagt resultat”.
I sammanställningen står en etta (1) i resultatkolumnen för de tävlingar som vi haft lagspel. Detta för vi skall ha koll på hur många tävlingar ni deltagit i inför utdelningen av ”Flitpriset”.