Klubb/Medlem

Bli medlem

Vi har inga inträdesavgifter, du erlägger endast årsavgift.

Så här gör du:
Kontakta kansliet för medlemsskapsansökan och mer information på
tel. 0346-71 44 30.

Medlemsavgifter 2017

Senior >22år (A-medlem) 5700:- inkl. förmåner se nedan(A+medlemskap finns som tillägg 995:-).

Följande förmåner kopplade till A-medlemskapet, rätt att spela FORE-Tävlingarna endast mot startavgift. Nu även fria bollar på drivingrangen(ju mer man tränar, ju mer tur får man).

Vardagsmedlem (B-medlem) 4800:- inkl.förmån se nedan

För både A-medlemmar och B-medlemmar kommer PRO Nick Meaker kostnadsfritt finnas till förfogande en timme varje lördag, från och med 18-hålsbanans öppnande till och med september månads utgång, detta ger dig möjligheten att få hjälp med allt från det långa spelet till puttning.

Vardagsmedlem (C-medlem) 4000:-
Studerande medlem 22-25 år 2700:-Junior 18-21 år 2300:-
Junior 12-17 år 1500:-
Junior <11 år 1200:-
Dubbelmedlemskap ** 5300:-
Familj 2 vuxna 1 barn för ytterligare familjemedlemmar endast medlemsavgift. (300kr) 13000:-
Distansmedlemskap*** 1200:-
Greenfeemedlemskap 500:- aktivt medlemskap, spel mot erläggande av full greenfee.

Vilande medlem senior 500:-
Pay and play medlemskap 2200:-(inkl. medlemskap i klubben)

9-hålsmedlemskap 3200:- fritt spel på Pay&play och 9-hålsbanan (inklusive medlemskap i klubben).

** Dubbelt medlemsskap: Du som har din hemmaklubb i ett annat distrikt men ofta besöker oss kan du lösa endast spelavgift vilket ger dig full spelrätt på Björnhults GK.

***Distansmedlemskap, du får 50 kr rabatt på ordinarie greenfee.

Junior är man tills det år man fyller 21.
Studentmedlem 22-25 år mot uppvisande av CSN-kort

Vardagsmedlem (B-medlem har spelrätt på banan vardagar hela året, samt lör, -sön, och helgdag under perioden 1 september – 30 maj. Vid spel på lör, sön, och helgdagar under perioden 1 juni – 31 augusti erläggs halv greenfee.
Vid spel på andra banor har vardagsmedlemmar samma rättigheter som A-medlemmar.
Vardagsmedlem ( C-medlem. Gäller vardagar hela året, dock ej under Juli månad. Vid spel på helger och i juli erläggs halv greenfee. Mellan 1/11- 31/3 fritt spel samtliga dagar.

Övergång mellan medlemskategorierna kan ske under förutsättning att det anmäls till kansliet senast 20 Januari det gällande året.

Frågor
E-post: info@bjornhultsgk.se
Tel: 0346-71 44 30