Knatte och Junior-läger 2017

Knatte och Junior-läger 2017

Golf-camp för knattar och juniorer.

KNATTE-LÄGER

Detta läger vänder sig till er som är mellan 7-9 år, utan krav på förkunskaper. Vi lär ut golf på ett säkert och lekfullt sätt. Syftet med lägret är att barnen skall prova på golf och lära sig rätt grunder från början. För er som inte har utrustning, lånar vi ut detta under kursen.

Knatte-läger går den 4,5 och 6 juli kl 10.00-12.00

Pris 600:-/deltagare max 8 barn

JUNIOR-LÄGER

Detta läger vänder sig till er som är mellan 10-15 år, utan krav på förkunskaper. Det är för alla nivåer, oavsett om man är nybörjare eller spelat golf ett tag. Vi lär ut golf på ett säkert och lekfullt sätt samtidigt som vi utmanar dem med olika övningar och anpassar pedagogiken efter deras åldrar. För er som inte har utrustning, lånar vi ut detta under kursen.

Junior-läger går den 4,5 och 6 juli kl 13.00-15.00

Pris 700:-/deltagare max 8 barn