Aktuellt

Rapport från Årsmötet.

Några rader om årsmötet.

Ett femtiotal medlemmar och representanter från styrelsen närvarade vid mötet som avlöpte i god ordning.

Mötesdeltagarna bjöds på kaffe och smörgås innan mötet tog vid som pågick under en och en halv timma.

Vi välkomnar Susanne Hörnstein in i styrelsen och tackar Elin Ludvigsson för sina år med styrelsearbete.

Mötesprotokoll kommer att läggas in när det är justerat.

/Anders