Visionsarbete Björnhults GK

Visionsarbete Björnhults GK

 

Björnhults Visionsarbete

Vision 2023

Klubben – Banan – Faciliteter – Marknad

Utskrivet 2019-12-03

 

Klubben

Björnhult GK skall vara en välkomnande klubb, som sprider klubbkänsla, gemenskap och självkänsla till alla.


Uppdaterad: 2019-12-03, Lennart Skärström. Gruppdeltagare: Elin Ludvigsson, Yvonne Hallberg, Tomas Karlsson, Anders N, Lennart

Vision Åtgärd – Aktivitet Resurser Tidplan
Vi skall värna om befintliga medlemmar genom att vara öppna med information och inkluderande verksamhet Städa och fräscha upp anslagstavlan. Bara aktuell och relevant information skall finnas.

Hemsidan behöver genomgå samma procedur. Vi skall ha gemensamhetsskapande aktiviteter

 

Kommittéordförande. och lagkaptener skall få ansvar för uppdatering av sina resp. områden.

 

Under 2020 och kontinuerligt
Vi har fler juniorer som medlemmar Information till Skolor och Bostadsområden i närheten. Styrelsen, Juniorkommittén, Pron Under 2020
Vi satsar på att försöka återrekrytera tidigare medlemmar. Utskick till tidigare medlemmar som inte varit aktiva de senaste 5 åren, med erbjudande om förmånligt introduktiondmedlemskap.

 

Banägare, styrelse. Start 2020
Vi skall jobba enligt SGF:s koncept 50/50 Start med info från SISU-konsulent vid styrelsemötet 28 aug 2019. Styrelse, Damkommitté, Långsiktigt arbete, möjligen start 2020
Vi sprider självkänsla, gemenskap och klubbkänsla till alla. Damkommittén har aktiviteter för att ta hand om nya och gamla medlemmar för att få dem att komma med och spela. Aktiviteterna är både golfrelaterat och annat. Bra om övriga tar till sig av detta. I första hand damkommittén Under 2020

 

 

 

Vision Åtgärd – Aktivitet Resurser Tidplan
Kurser: Nya regler, Vett och Etikett, Snabbare spel, Banan, Tips inför utlandsgolf, m.m. Vi har utbildning en gång i månaden Ordna Kurser och Träningstillfällen. Utbildning för Grönt kort

 

Inventera vad medlemmarna är intresserade av att ha med på en månadsträff. Lennart tar fram en enkät att dela ut på årsmötet. Anders, Anders, Tomas, Åke, som instruktörer för regler.

Budgeteras under Medlemskommittén.

Under 2020
Vi tecknar nytt nyttjanderättsavtal med de ”nya” Björnhults Golf AB.

 

Styrelsen går igenom det befintliga avtalet och ser över vilka ändringar, tillägg strykningar vi vill genomföra. Därefter vidtar förhandlingar med upplåtaren. Styrelsen Under 2020
Vi har en tävlingsexpedition

 

Lennart diskuterar också med A&M om en bra lösning för ”Tävlingsexpedition”, kan det lösas med GIT på en lap top ?

 

Vi utnyttjar del i klubbhuset.

 

Slutfört
Vi har en mötesplats – Klubbrum med TV

 

Lennart tar kontakt med Anders och Maria om vad som skulle kunna användas som klubblokal, Storlek, kostnad, m.m.

 

Vi utnyttjar del i klubbhuset för

Budgetera för TV, med abbannemang, och lite möbler. 12000 kr

Efter att vi tecknat nyttjanderättsavtal.
Vi arrangerar After Work

Spela först 9 hål sedan lite samkväm.

Sista fredagen i månaden arrangerar vi After Work. Enbart samkväm, kanska med ett tema. Se på tävlingar tillsammans. Mat, vin och öl enligt Fabios förmåga. Inbjudan klar till årsmötet.

 

Medlemskommitén arrangerar vår- och höstresa, samt 3 till 4 ”Aftergolfaktiviteter”.

Budgeteras under medlemskommittén.

Görs årligen
Ta fram en cyklisk plan för Styrelsearbetet Gå igenom styrelsearbetet som görs under ett år och lägg ut de olika aktiviteterna och besluten på rätta möten.

 

Några styrelseledamöter.

Ett koncept finns nu framme ovh kan utvecklas vidare.

Delvis klart, men kan förfinas.
Ta fram Instruktioner för våra kommittéer utifrån golfförbundets förlagor. Se fil Gå igenom SGF:s underlag till instruktioner för Kommittér och anpassa dem till våra behov och arbetssätt.

 

Respektive Kommittéordförande Pågår klarställs under 2020

 

 

Vision Åtgärd – Aktivitet Resurser Tidplan
Vi skall ha en förstärkt och aktiv Tävlingskommitté

 

Kommittén bör bestå av tre medlemmar och ta hand om klubbens alla tävlingar, inklusive sammordning av kaptenerna för seriespelet Kaptener för seriespelet
Vi skall ha en aktiv medlemskommitté

 

Bestämma tider för medlemsresor och After Golf inför året Budgeteras under Medlemskommittén.
Klubben bör ha en person som ansvarar för klubbens information på hemsida och anslagstavla. Ev. nya anslagstavlor, skyltar, m.m.
 

 

 

 

 

 

Banan

Björnhult GK skall vara en bana av typ inland links som har rondtider under fyra timmar och ger utmaningar för alla typer av golfare.

Uppdaterad: 2019-12-03, Gruppdeltagare: Måns Torstensson, Andreas Johansson, Jonas Ahlgren och Anders Thorén.
                                                                                                                                                                                                                                         

Vision Åtgärd – Aktivitet Resurser Tidplan
Range/övningsområde

 

Bättre måltavlor på driving-range,
helst vinklade och fler än idag.
Range/övningsområde

 

Fler utslagsplatser under tak, samt några med speglar.

 

Klippning

 

Klippning fairway kontra ruff kan ses över. Exempelvis efter utslag på hål 5 kan ett perfekt utslag rulla upp och fastna i högerruffen på kullarna. Kullarna mot fairway kan klippas ned till fairway/semiruff så att bollen rullar tillbaka.

 

Genomfört 2019, men är ändå ett kontinuerligt pågående arbete
Omgivning

 

Hål 7/8. Klipp ned sly så att muren framträder. Ev. bänk under trädet i hörnet samt ytterligare planteringar (ex. lavendel mm som humlor och bin tycker om). Bra plats att släppa igenom snabbare grupper på.

 

Genomfört 2019, men är ändå ett kontinuerligt pågående arbete
Palissader

 

Palissader vid green på vissa hål skulle göra sig mycket bra. Exempelvis hål 15.

 

Får vänta tills ev. åtgätder på greenen
Vision Åtgärd – Aktivitet Resurser Tidplan
Bunkrar

 

Se över ifyllda gamla helt eller delvis igenlagda bunkrar så att landskapet blir mer böljande. Exempel hål 5. Genomfört 2019, men är ändå ett kontinuerligt pågående arbete
Riktpunkter

 

Fler riktpunkter runt vissa hål, exempelvis mellan 13 och 15 Fri tillgång på fyllnadsmassor vore en fördel Avvaktar
Bolltvättar mm

 

Placering av bolltvättar och papperskorgar bör ses över. Förslag framtaget av ThKa och lämnat till Måns. Egen personal, underlag finns framtaget för placeringar. 2020
Skyltning

 

Skyltning avseende nästa tee skulle kunna ses över. Möjligtvis inget stort bekymmer men man blir helt klart hemmablind.
Fontän i vattnet mellan hål 17 och gamla E6 (KH / CS)

 

Avvaktar
Måla linjer i.s.f. pinnar mot pliktområden

 

Målade linjer kan i vissa fall ersätta pinnar. Underlättar för banpersonal vid klippning Linjeringsmaskin och egen personal Slutfört
Sandpåsar som spelare kan ta med sig ut på banan för att fylla igen uppkomna skador

 

Skaffa sandpåsar och ställ till dessa Egen personal 2020
Införa system med Banvärdar

 

Vi bjuder in medlemmar till en informationsträff om hur vi hat tänkt att detta skall gå till. Gemensamma aktiviteter med lättare ute på banan förstärker också klubbkänslan. Lennart S, Anders A 2019, 2020

 

Faciliteter

Björnhult GK Faciliteter skall …………………………………….

 

Uppdaterad: 2019-12-03, Gruppdeltagare: Inger Torstensson, Fabio Dias och Maria Ahlström

Vision Åtgärd – Aktivitet Resurser Tidplan
Uterum/paviljong på klubbhuset

 

Långsiktig
Skjul till Elbilarna

 

Ta fram skisser till golfbilsgarage. Maria och Inger Under 2020
Vagntvätt med vatten och luft

 

Placera på andra sidan vägen mot övningshålet Maria och Inger Slutfört
Cykelställ vid bagförrådet.

 

Ta bort hela boulebanan och anlägga cykelparkering i stället Maria och Inger Slutfört
Åskskydd i kombination med toaletter byggs vid hål 7 och 13. Här kan man också ta på eller av regnbyxor.

 

Ta fram ritningar, ev dela en modul som finns i Driftbolagets ägo, klä om, inreda toalett och åskskydd, (omklädning) Driftbolaget och Klubb Slutfört
Upprustning av Juniorrummet

 

Kräver att bagförråd ordnas för juniorer Maria och Juniorkommittén,

Budgeteras av Juniorkommittén

2020

 

Marknad

Björnhult GK skall ………………………………………….

 

Uppdaterad: 2019-12-03. Grupp Magnus Andersson, Bengt Svedén och Anders Ahlström

 

Vision Åtgärd – Aktivitet Resurser Tidplan
Annat bokningssystem ”Sweet Spot”

 

Anders kollar upp och informerar övriga intressenter i ärendet Under 2020-2021
Arrangera damtävling på Svenska golftouren

 

Söka SGF-senior tour inför 2021 i utbildande syfte och att synliggöra Björnhults GK som ”tävlingsarena” även för Sveriges bästa damer. Anders + TK 5 år
Bildbank Be medlemmar att skicka in trevliga ögonblicksbilder , samt komplettera med egen fotografering Utskick till medlemmar, ta kontakt med Maria Nicklasson Under 2020
Fotokollagé i klubbhuset

 

Samla in bra bilder (se ovan) Jonas Ahlgren Under 2020
Marknadsföring av Björnhults GK skall synas i tidstypiska medier i syfte att attrahera befintliga och nya medlemmar, samt gäster

 

Arbeta fram strategi för Facebook, Instagram, etc, etc.
Uppmana att gilla och dela inlägg
Ägare, Klubb, Medlemmar, FB-vänner Under 2020
Se över skyltning synlig från vägen

 

Uppdatera alternativt ta bort skyltar Anders och några till Under 2020